Site Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

ECCTUR.COM üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve ECCTUR.COM üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Bunun için site kullanma koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçmeniz halinde aşağıda yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da REZERVASYON YAPTIĞI andan itibaren ECCTUR.COM sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

ECCTUR.COM sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından otel odası rezervasyonu yapabilme imkani sunar.

3. ECCTUR.COM Üyelik Sistemi

4. Üyenin Yükümlülükleri

5. ECCTUR.COM a Kullanıcılar Tarafından Verilen Yetkiler

6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Bireysel müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. Kurumsal müsteriler ise ticari olarak siteyi kullanabilecekleri gibi, kendi kurumlarindaki çalisanlar için de kullanabilirler. Ticari amaçla kullananlar için taraflar arasında ayrıca ve yazılı surette bir sözleşme yapılmamış ise bu işletmelerin yaptığı satışlara komisyon ödemesi yapılmaz. Ticari amaçla satış yapacak firmaların Seyahat Acentesi Isletme Belgesine sahip olmaları aranır. Kurumsal firmalarin kendi personeli için yapacağı rezervasyonlar için ayrıca yazılı bir sözleşme yapılmamış ise komisyon ödenmez.

ECCTUR.COM sitesini kullanmak sureti ile konaklama tesislerinde rezervasyon yapanlardan, site kullanım ücreti veya başka bir nam altında ücret alınmaz.

7. Ücret, Ödeme, Fatura, Komisyon ve Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler ECCTUR.COM şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılır.

Rezervasyona dair ödeme doğrudan doğruya otele yapıldığından site kullanıcısı müşteri ile ECCTUR.COM arasında ticari bir alışveriş olmaz.

Müşteri ödemeyi, rezervasyonu yaptığı konaklama tesisine yapar ve adına düzenlenecek faturayı doğrudan doğruya konaklama tesisinden talep eder ve teslim alır.

8. Rezervasyon Yapılan Odanın Kullanımı

Müşteri ECCTUR.COM sistemini kullanarak yaptığı rezervasyona icabet etmediği taktirde, konaklama tesisinin rezervasyon anında ilan ettiği IPTAL koşulları müşteriye tatbik edilir. Bu durum çerçevesinde müşteri doğacak kanuni borçlarını ve yükümlülüklerini gerek ECCTUR.COM a gerekse konaklama tesisine karşı kabul etmek ve yerine getirmek durumundadır.

9. Rezervasyon İptali

İptal koşulları ECCTUR.COM adresi içinde yer alan her bir firma için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle rezervasyon esnasında konaklama tesisi tarafından ilan edilmekte olan IPTAL kosulları kullanıcı müşteri tarafından okunup kabul edilmiştir.

Bununla birlikte; online kredi karti ile ödemesi yapılmış rezervasyonların bir kısmında geçerli olmak ve aşağıdaki koşullar ile sınırlı olmak üzere ücret iadesi, kredi kartının ödemesinin durdurulması aşağıdaki şartların varlığı halinde konaklama tesisi tarafından doğrudan müşteriye yapılabilir. ECCTUR.COM böyle bir durumda tarafların doğrudan iletişim adres ve bilgilerini talep halinde taraflara verecektir.

Online kredi kartı ve bunun dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış rezervasyon iptallerinde, ücret iadesi, ECCTUR.COM ’un bünyesinde bulundurduğu konaklama tesisleri tarafından yapılır. ECCTUR.COM , konaklama tesisleri ile müşteri arasında ücret iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda taraf değildir. ECCTUR.COM sistemde yapılan rezervasyon ile ilgili kayıt ve bilgileri talep halinde ilgililerine mevcut hali ile verir. Bunların sistemden silinmesinden, yedeklenmesinden ECCTUR.COM un sorumluluğu yoktur.

10. ECCTUR.COM Kayıtlarının Geçerliliği, Kesin Delil Olma Özelliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda ECCTUR.COM un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofis, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasir delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten ECCTUR.COM kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları (TBK, TTK, HMK, TKHK ve ilgili sair yasalar ) uygulanacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve Icra Daireleri ve Yürürlük

Iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Çaglayan Mahkemeleri ile Icra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistem kullanım koşullarını site üzerinde üye olurken okuyup kabul etmesi ile birlikte sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da REZERVASYON yapması ile isbu sözleşme taraflar arasında herhangi bir süreye tabi olmaksızın yürürlüğe girer.